Fond rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2018

Markéta Šrámková  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě oznamuje vlastníkům rodinných domů, bytových domů a bytů, že Rada města Nové Město na Moravě schválila dne 12. února 2018 …

Město Nové Město na Moravě oznamuje vlastníkům rodinných domů, bytových domů a bytů, že Rada města Nové Město na Moravě schválila dne 12. února 2018 „Podmínky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2018“ na opravy a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytů, které se nachází na území Nového Města na Moravě a jeho místních částí.

Podmínky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků FRB a s nimi „pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě“ schválená Zastupitelstvem města dne 23. března 2015 a jejich Dodatek č. 1 schválený Zastupitelstvem města dne 11. dubna 2016 jsou ode dne 23. února 2018 vyvěšeny na úřední desce města po dobu 30 dnů. Od tohoto termínu mohou zájemci podávat žádosti o zápůjčku na předepsaném tiskopise včetně příloh. Posledním den pro podání žádosti je 26. březen 2018.  V měsíci dubnu proběhne výběrové řízení a všechny předložené žádosti o zápůjčky, které budou v souladu se schválenými podmínkami výběrového řízení, budou předloženy ke schválení na zasedání Zastupitelstva města v měsíci dubnu.

Tiskopisy pro podání žádosti o zápůjčky jsou k dispozici na webových stránkách městského úřadu, podatelně nebo na finančních odboru města, Vratislavovo nám. 103 v Novém Městě na Moravě.

Případné další informace poskytne vedoucí finančního odboru Ing. Tomáš Vlček, kancelář ve III. nadzemním podlaží, tel: 566 598 330.

 

Soubory ke stažení