Fond rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2018

Markéta Šrámková  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje dotační program z Fondu rozvoje bydlení, který je určen na: obnovu barvy fasády rodinného nebo bytového domu staršího 15 …

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje dotační program z Fondu rozvoje bydlení, který je určen na:

  • obnovu barvy fasády rodinného nebo bytového domu staršího 15 let se zvláštním historickým, kulturním a estetickým významem pro město
  • modernizaci a opravu balkónů a lodžií u bytových a rodinných domů se zvláštním historickým, kulturním a estetickým významem pro město

Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní rodinný dům, bytový dům nebo byt na území města a jeho místních částí a které přijmou závazek poskytnutou dotaci použít ve prospěch těchto domů, bytových domů a bytů podle pravidel stanovených a uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti včetně povinných příloh od 16. března 2018 do 18. května 2018. Finanční prostředky mohou být použity na způsobilé výdaje hrazené od 13. února 2018.

Tiskopisy pro podání žádosti o poskynutí dotace včetně povinných příloh jsou k dipozici níže a současně i na podatelně nebo na finančním odboru města, Vratislavovo nám. 103 v Novém Městě na Moravě.

Případné další informace poskytně vedoucí finančního odboru Ing. Tomáš Vlček, kancelář ve III. nadzemním podlaží, tel: 566 598 330.

Soubory ke stažení