Fond rozvoje bydlení v roce 2017

Markéta Šrámková  Sdílet článek na nebo

Vyhlášení dotačního programu pro rok 2017 na podporu projektů realizovaných od 11.4.2017 Rada města Nové Město na Moravě dne 10.4.2017 na svém 36. zasedání schválila …

Vyhlášení dotačního programu pro rok 2017 na podporu projektů realizovaných od 11.4.2017

Rada města Nové Město na Moravě dne 10.4.2017 na svém 36. zasedání schválila vyhlášení dotačního programu pro rok 2017 za účelem podpořit estetický vzhled města. Program je zaměřen na bytové a rodinné domy, které mají pro město zvláštní kulturní, historický a estetický význam a nejsou podpořeny z programu regenerace MPZ.

Žádosti budou přijímány na předepsaném tiskopise včetně všech povinných příloh na podatelně MěÚ v termínu od 11.5.2017 do 31.7.2017. Harmonogram je naplánován tak, že žadatelé, kteří odevzdají žádost do 19.5.2017 včetně, bude o jejím přidělení rozhodovat Zastupitelstvo města dne 19.6.2017. Ostatní žádosti odevzdané po datu 19.5.2017 budou projednávány v  Zastupitelstvu města až v měsíci září 2017.

Veškeré podrobné infomace naleznete též na úření desce města nebo u vedoucího finančního oddělení Ing. Tomáše Vlčka, kancelář ve III. nadzemním podlaží.

Poskytování zápůjček z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2017

Problematiku zápůjček projednávala Rada města Nové Město na Moravě na svém 35. zasedání. K tomuto tématu město nově obdrželo informaci Ministerstva vnitra ČR a ČNB, že města nemohou v návaznosti na nový zákon o spotřebitelském úvěru platný od 1.12.2016, poskytnou zápůjčky z FRB. Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo financí dále jednají jak vznikĺou situaci řešit. Z těchto důvodů město Nové Město na Moravě posečká na doporučení jak dále postupovat.

 

 

Soubory ke stažení