Fond rozvoje bydlení v roce 2018 – 2. kolo

Markéta Šrámková  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě oznamuje vlastníkům rodinných domů, bytových domů a bytů, že Rada města Nové Město na Moravě schválila dne 11. června 2018 …

Město Nové Město na Moravě oznamuje vlastníkům rodinných domů, bytových domů a bytů, že Rada města Nové Město na Moravě schválila dne 11. června 2018 „Podmínky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2018“ na opravy a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytů, které se nachází na územní Nového Města na Moravě a jeho místních částí.

Podmínky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků FRB a s nimi „Pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě“ schválená Zastupitelstvem města dne 23. března 2015 a jejich Dodatek č. 1 schválený Zastupitelstvem města dne 11. dubna 21016 jsou ode dne 25. června 2018 vyvěšeny  na úřední desce města po dobu 30 dnů. Od tohoto termínu mohou zájemci podávat žádosti  o zápůjčku na předepsaném tiskopise včetně příloh. Posledním dnem pro podání žádosti je 24. červenec 2018. V měsíci srpnu 2018 proběhne výběrové řízení a všechny předložené žádosti o zápůjčky, které budou v souladu se schválenými podmínkami výběrového řízení, budou předloženy ke schválení na zasedání Zastupitelstva města v měsíci září 2018.

Tiskopisy pro podání žádosti o zápůjčky jsou k dispozici na webových stránkách městského úřadu, podatelně nebo na finančním odboru města, Vratislavovo nám. 103v Novém Městě na Moravě.

Případné další informace poskytne vedoucí finančního odboru Ing. Tomáš Vlček, kancelář ve III. nadzemním podlaží, tel: 566 598 330.

Soubory ke stažení