Městský úřad

Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro Nové Město na Moravě

/ Nové Město na Moravě

Registrační číslo žádosti: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006428 Předmětem projektu je harmonizace prostorových dat pro účely jejich efektivního sdílení. Proto došlo k pořízení pasportů veřejného osvětlení, místních komunikací, městského …

Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro Nové Město na Moravě


Registrační číslo žádosti: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006428

Předmětem projektu je harmonizace prostorových dat pro účely jejich efektivního sdílení. Proto došlo k pořízení pasportů veřejného osvětlení, místních komunikací, městského mobiliáře, pasportu hřbitovů a pasportů optických sítí – nástrojů, pomocí kterých budou data průběžně aktualizována, následně poskytována a sdílena prostřednictvím modulu výdeje dat. O data mohou žádat prostřednictvím žádosti o výdeji dat projektanti, občané, firmy. Zároveň budou nasdílené některé mapové výstupy – např. mapa zimní údržby, mapa volných hrobových míst, apod. Veřejnosti.

Projekt tedy zahrnuje zajištění prostorových dat napojením na centrální služby a využití centrálních služeb, dále zvýšení dostupnosti prostorových informací (výdejní geoportál pro publikace dat), harmonizaci geoprostorových dat úřadu dle INSPIRE a zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy pasportizací dat. Druhou částí projektu je zavedení správy životního cyklu elektronické identity a napojení na informační systémy úřadu.

Pasport místních komunikací

Pasport hřbitovů

Pasport veřejného osvětlení

Pasport optických tras

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE