Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018

Petr Kos  Sdílet článek na nebo

Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí upozorňuje všechny ohlašovatele (původce a oprávněné osoby) na blížící se termín pro podání Hlášení …

Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí upozorňuje všechny ohlašovatele (původce a oprávněné osoby) na blížící se termín pro podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018.  Ohlašovatelé jsou povinni zaslat hlášení v elektronické podobě do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP) do 15.2.2019.

Kdo podává hlášení ?                                                                                                                                                                                                  Hlášení o produkci a nakládání s odpady (dále jen hlášení) podává původce (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnostech vznikají odpady), který  vyprodukoval v roce 2018 více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo více než 100 tun ostatních odpadů nebo s nimi nakládal. Hlášení se podává za každou samostatnou provozovnu (v případě staveb, zakázek ve správním území obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě se podává jedno souhrnné hlášení za všechny stavby, zakázky prováděné ve správním území).

Jakým způsobem ?                                                                                                                                                                                                          Ohlašovatel může podat hlášení sám nebo využít externí subjekt, který za něj na základě zmocnění hlášení zpracuje a zašle do ISPOP.

Prvním krokem je registrace ohlašovatele v ISPOP (není – li již ohlašovatel zaregistrován z předchozích let). Registrační formulář je dostupný na . www.ispop.cz.   Bez registrace není možné podat hlášení.

Druhým krokem je vytvoření hlášení v elektronické podobě a odeslání do ISPOP.                                                                                                    Hlášení lze vytvořit v elektronické podobě pomocí:

  • PDF formuláře, který naleznete po přihlášení do aplikace ISPOP v sekci MŮJ ÚČET -> Menu -> záložka Stažení formuláře – formulář F_ODP_PROD (Hlášení o produkci a nakládání s odpady)

  • specializovaných počítačových programů

Podrobnější informace najdete na www.ispop.cz kde jsou manuály pro vyplnění nebo využijte k podání dotazu ENVIHELP (po zadání přihlašovacího jména a hesla do ISPOP) nebo telefonickou linku 267 125 267 v úřední dny pondělí a středa od 9 do 12 hodin.