Informace k dopravnímu omezení v době konání akce „BMW IBU World Cup Biathlon 2018“ v Novém Městě na Moravě a okolí.

Marta Drdlová  Sdílet článek na nebo

Omezení dopravy bude stejné jako při závodech v minulých letech. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí obdržel dne 28.11.2018 žádost …

Omezení dopravy bude stejné jako při závodech v minulých letech.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí obdržel dne 28.11.2018 žádost o povolení níže uvedených uzavírek silnic a místních komunikací a vydal dne 12.12.2018 rozhodnutí o povolení uzavírek.

Omezení se týká těchto silnic a místních komunikací Novém Městě na Moravě a okolí:

1. Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě

– dne 22.12.2018 v době 00:01 hod. – 17:00 hod. bude zjednosměrněn provoz na Vratislavově náměstí, průjezd bude možný od Palackého náměstí směrem k ul. Školní,

– dne 22.12.2018 od 17:01 hod. – do 7:00 hod. 23.12.2018 bude celé Vratislavovo náměstí uzavřeno a objízdná trasa povede po ul. Školní, Tyršova, Makovského, Leandra Čecha a ul. Žďárská.

2. ulice Tyršova v Novém Městě na Moravě

– ve dnech 17.12.2018 – 23.12.2018 bude zjednosměrněn provoz na ulici Tyršova (od křižovatky s ul. Malá po křižovatku s ul. Křenkova) – průjezd bude možný od ul. Malá směrem ke KD.

3.ulice Nezvalova (silnice III/35415) v Novém Městě na Moravě

ve dnech 20.12.2018 – 23.12.2018 bude zjednosměrněn provoz na ulici Nezvalova, průjezd bude možný od ul. Maršovská směrem k ul. Soškova.

Úplná uzavírka silnice Nové Město na Moravě – Vlachovice (uzavřeno od autobusové zastávky u nemocnice až po obec Vlachovice. Objízdná trasa – Nové Město na Moravě – Maršovice – Rokytno – Kuklík – Sněžné – Krátká – Kadov – Fryšava pod Žákovou horou – Tři Studně – Vlachovice a opačně. Veřejná linková osobní doprava projede uzavírkou.

Termín: 20.12.2018 – 23.12.2018.

Zjednosměrnění provozu na těchto silnicích:

silnice III/35315 – z Radňovic do Jiříkovic bude průjezd povolen (uzavřeno z Jiříkovic do Radňovic) a z Jiříkovic do Nového Města na Moravě bude průjezd také povolen (uzavřeno z Nového Města na Moravě do Jiříkovic),

silnice III/35418 – z Nového Města na Moravě do Slavkovic bude průjezd povolen (uzavřeno ze Slavkovic k silnici I/19),

silnice III/35417 – ze Slavkovic do Petrovic bude průjezd povolen (uzavřeno z Petrovic do Slavkovic),

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny (stejná jako při uzavírce I/19)– Nové Město na Moravě – Petrovice – Hlinné – Jámy – Žďár nad Sázavou – Radňovice

Objízdná trasa pro nákladní dopravu pro vozidla nad 3,5 tuny (stejná jako při uzavírce I/19)– Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě – Radešínská Svratka – Bobrová – Radešín – Bohdalec – Ostrov nad Oslavou – Sazomín – Vatín – Žďár nad Sázavou – Radňovice.

Termín: 20.12.2018 – 23.12.2018.

Zjednosměrnění provozu účelové komunikace mezi Radňovicemi a Slavkovicemi – ze Slavkovic do Radňovic bude průjezd povolen (uzavřeno z Radňovic do Slavkovic). Objízdná trasa – Radňovice – I/19 – Slavkovice.

Termín: 20.12.2018 – 23.12.2018.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava povolil rozhodnutím ze dne 12.12.2018

úplnou uzavírku silnice I/19 v úseku – od kruhového objezdu (kruhový objezd bude v provozu) po křižovatkou silnic I/19 a III/35418 (směr Slavkovice).

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tunyNové Město na Moravě – Petrovice – Hlinné – Jámy – Žďár nad Sázavou – Radňovice.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu pro vozidla nad 3,5 tuny Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě – Radešínská Svratka – Bobrová – Radešín – Bohdalec – Ostrov nad Oslavou – Sazomín – Vatín – Žďár nad Sázavou – Radňovice.

Termín: 20.12.2018 – 23.12.2018.

Veřejná linková osobní doprava:

20.12.2018 – 21.12.2018 (čtvrtek- pátek)

Od 00:00 do 12:00 – obsluha všech zastávek

Od 12.00 do 24:00 – bude přemístěna zastávka „Nové Město na Mor.,.nemocnice“ na zastávku „Nové Město na Moravě,,centrum“.

22.12.2018 – 23.12.2018 (sobota – neděle)

Celodenně bude přemístěna zastávka „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ na zastávku „Nové Město na Moravě,,centrum“.

20.12.2018 – 23.12.2018 (čtvrtek – neděle)
nebude obsloužena zastávka „Nové Město na Mor.,hotel SKI rozc.“

Městská hromadná doprava:  v termínu od 20.12.2018 do 23.12.2018 bude u linky 845102  dočasně přemístěna zastávka „Nové Město na Mor.,SKI“ na zastávku „Nové Město na Moravě.,MEDIN“ (autobus se otáčí u MEDINu).

 

Kontaktní osoba, která za tuto akci zodpovídá: Jan Skřička, tel.: 734795582.

Kontaktní osoba, která zodpovídá za dopravní značení: HICON-dopravní značení – Ing.Vojtěch Vrabec, tel.: 734152468.

V případě mimořádných dopravních situací bude provoz řízen dopravní policií.

Příloha: situace s uzavírkami a objížďkami.

Soubory ke stažení