JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ – informace MPSV ČR

/ Gabriela Holovičová

Od 15. 8. 2022 lze na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT (obecní, městské a krajské úřady, od 1.10. 2022 i na České poště …

Od 15. 8. 2022 lze na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT (obecní, městské a krajské úřady, od 1.10. 2022 i na České poště s.p.) podat žádost o jednorázový příspěvek na dítě. K podání žádosti je třeba mít s sebou doklad totožnosti a znát identifikační údaje dítěte (RČ) a případně i druhého rodiče.

O příspěvek lze žádat i z pohodlí domova prostřednictvím on-line aplikace MPSV: Jenda – Klientská zóna MPSV, předpokladem využití této aplikace je, že žadatel má elektronickou identifikaci občana – tj. bankovní identitu, datovou schránku nebo mobilní klíč eGovernmentu.

O příspěvek nemusí žádat rodiče, jejichž dítě mělo v červnu 2022 nárok na Přídavek na dítě – v těchto případech bude jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000,-Kč vyplácen ze strany ÚP ČR automaticky do konce srpna.

Více informací ohledně podání žádosti najdete zde: Jednorázový příspěvek na dítě (mpsv.cz) nebo na pobočkách úřadu práce.

Na podání žádosti je lhůta 1 rok.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE