Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Rada města na své schůzi dne 27.11.2017 vyhlásila ve smyslu § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším …

Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Rada města na své schůzi dne 27.11.2017 vyhlásila ve smyslu § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Tyršova ul. čp. 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Ke konkurznímu řízení zasílejte kromě přihlášky i doložené kompletní doklady, které podávejte v termínu do 5. ledna 2018 na adresu: Město Nové Město na Moravě, odbor ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě (obálku označte slovy „Konkurz DDM Nové Město na Moravě – NEOTVÍRAT“)

Informace podá Mgr. Alena Lukášová, vedoucí odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě, čt. 566 598 420, e-mail: alena.lukasova@meu.nmnm.cz

Bližší podmínky konkurzu naleznete v příloze.

Soubory ke stažení