Městský úřad

Losování čísel volebních stran, plochy pro volební kampaň

/ Petr Hanych

Losování čísel volebních stran registrovaných pro volby do zastupitelstev obcí ve správním území ORP Nové Město na Moravě proběhne 11.8.2022 od 9:00 v zasedací místnosti …

Losování čísel volebních stran registrovaných pro volby do zastupitelstev obcí ve správním území ORP Nové Město na Moravě proběhne 11.8.2022 od 9:00 v zasedací místnosti MěÚ Nové město na Moravě, 4. NP, přítomnost zástupců volebních stran je možná.

 

Plochy pro volební kampaň – volební plakáty volebních stran registrovaných pro volby do zastupitelstva města Nového Města na Moravě budou volebním stranám k dispozici na Vratislavově nám. u kašny Vratislava z Pernštejna dle přílohy, a to od 1.9.2022. Technickou pomoc s umístěním plakátů případně poskytnou na vyžádání pracovníci IC.

Mgr. Petr Hanych v. r.

tajemník

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE