Městský úřad

Návrh rozpočtu města na rok 2022

/ Martina Slámová

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, …

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v příloze tohoto článku, návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022, který bude na listopadovém zasedání dne 29.11.2021 projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě. Návrh rozpočtu města na rok 2022 bude, tak jak ukládá shora citovaný zákon, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v Zastupitelstvu města zveřejněn – vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska, internetové stránky města). Připomínky k návrhu rozpočtu města na rok 2022 mohou občané města Nového Města na Moravě uplatnit buď písemně do 29.11.2021 do 12.00 hod. nebo osobně na zasedání Zastupitelstva města, na kterém bude návrh rozpočtu projednán.

 

Podrobná důvodová zpráva s rozpisem návrhu rozpočtu města na rok 2022 je k nahlédnutí také na finančním odboru MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 3. poschodí.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE