Městský úřad

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 – 2032

/ Martina Slámová

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 3, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších …

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 3, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nového Města na Moravě za roky 2025 – 2032, který bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě na svém 10. zasedání. Návrh střednědobého výhledu bude, tak jak ukládá shora citovaný zákon nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v Zastupitelstvu města zveřejněn – vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách města. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 – 2032 mohou občané města Nového Města na Moravě uplatnit buď písemně ve lhůtě od data zveřejnění do dne 10. zasedání Zastupitelstva města do 12 hodin, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města, na kterém bude návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednáván a schvalován. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032 je k nahlédnutí v příloze tohoto článku nebo na finančním odboru MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 3. poschodí.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE