NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROKY 2019-2022

Tomáš Vlček  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 3, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje …

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 3, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v příloze tohoto článku návrh  střednědobého výhledu rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2019-2022, který bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě na své zasedání dne 05.03.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2019-2022 bude, tak jak ukládá shora citovaný zákon, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v Zastupitelstvu města zveřejněn – vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Současně je návrh střednědobého výhledu rozpočtu k nahlédnutí, v listinné podobě, na finančním odboru MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 3. poschodí.

Soubory ke stažení