NÁVRH STŘEDNĚDOBÝCH VÝHLEDŮ ROZPOČTU A ROZPOČTŮ NA ROK 2019 PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Tomáš Vlček  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě jako zřizovatel příspěvkových organizací: Mateřská škola ZŠ Vratislavovo nám. ZŠ Leandra Čecha Základní umělecká škola Novoměstská kultur. zařízení Dům dětí …

Město Nové Město na Moravě jako zřizovatel příspěvkových organizací:
Mateřská škola
ZŠ Vratislavovo nám.
ZŠ Leandra Čecha
Základní umělecká škola
Novoměstská kultur. zařízení
Dům dětí a mládeže
Novoměstské sociální služby
Centrum Zdislava
v souladu s ustanovením § 28a, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v příloze tohoto článku návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu výše uvedených příspěvkových organizací, který bude dne 17. 12. 2018 projednávat a schvalovat Rada města Nového Města na Moravě.

Soubory ke stažení