Městský úřad

Návrh Vymezení zastavěného území obce Tři Studně – veřejné projednání

/ Dana Sklenářová

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Vymezení zastavěného území obce Tři Studně, příslušný k pořizování podle ust. § …

Návrh Vymezení zastavěného území obce Tři Studně – veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Vymezení zastavěného území obce Tři Studně, příslušný k pořizování podle ust. § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje zahájení řízení o vydání zastavěného území obce Tři Studně.

Zastavěné území obce Tři Studně, zahrnující katastrální území Tři Studně, bylo vymezeno podle ustanovení § 58 stavebního zákona a je graficky vyznačeno v přílohách, které jsou nedílnou součástí návrhu opatření obecné povahy o Vymezení zastavěného území obce Tři Studně.

Vlastníci pozemků náležejících do zastavěného území podle § 58 odst. 2 stavebního zákona a vlastníci sousedních pozemků mohou k návrhu podávat písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení.
K návrhu vymezení zastavěného území může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení.

Návrh Vymezení zastavěného území obce Tři Studně je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 16. 11. 2023 do 18. 12. 2023 na Obecním úřadě Tři Studně, Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou a to v úřední den – středa od 15:00 do 18:00 hod., a u pořizovatele – Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1.105 – Vratislavovo náměstí 103). Návrh Vymezení zastavěného území Tři Studně bude zveřejněn od 16. 11. 2023 do 18. 12. 2023 v úplné podobě na internetových stránkách Městského úřadu Nové Město na Moravě (https://radnice.nmnm.cz/ v části „Projednávané dokumentace“ pod názvem „Návrh Vymezení zastavěného území Tři Studně – veřejné projednání“).

Námitky a připomínky se zasílají na adresu: Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE