Návrh závěrečného účtu hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017

Tomáš Vlček  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších …

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh závěrečného účtu města Nového Města na Moravě za rok 2017, který bude na svém zasedání dne 23. 04. 2018 projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě. Návrh závěrečného účtu bude, tak jak ukládá shora citovaný zákon nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v Zastupitelstvu města zveřejněn – vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách města. Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2017 mohou občané města Nového Města na Moravě uplatnit buď písemně ve lhůtě od data zveřejnění do 23.04.2018 do 15:30, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván a schvalován.
Podrobný rozpis návrhu závěrečného účtu města za rok 2017 je přílohou tohoto článku.

Soubory ke stažení