Městský úřad

Návrh závěrečného účtu města Nového Města na Moravě za rok 2023

/ Lucie Filová

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, …

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh závěrečného účtu hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023, který bude na svém 9. zasedání projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě. Návrh závěrečného účtu bude, tak jak ukládá shora citovaný zákon, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v Zastupitelstvu města zveřejněn – vyvěšen na úřední desce v užším rozsahu a na internetových stránkách města v úplném znění. Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2023 mohou občané města Nového Města na Moravě uplatnit buď písemně ve lhůtě od data zveřejnění do dne 9. zasedání Zastupitelstva města do 12:00, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván a schvalován. Podrobný rozpis návrhu závěrečného účtu města za rok 2023 je k nahlédnutí také na finančním odboru MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 3. poschodí.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE