Nová Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19. června 2017 schválilo novou Metodiku dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě. …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19. června 2017 schválilo novou Metodiku dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě.

Metodika řeší a nově upravuje poskytování dotací pro žadatele. Oproti původní metodice došlo zejména k následujícím změnám:

1) změnu přijímání žádostí ve dvou termínech (bod 3.3. Metodiky)

2)  změnu metody vyhodnocení došlých žádostí a projektů, zejména jiné úkoly pro komise a osadní výbory a pro odbor ŠKSV MěÚ ( bod 3.4.  Metodiky)

3) změnu – stanovení závazného termínu pro podpis veřejnoprávní smlouvy, jinak schválená dotace zaniká ( bod. 3.6. Metodiky)

4) změnu vyúčtování poskytnutých dotací (bod 3.7. Metodiky)

5) doplnění do dotačních programů a výzev i oblast ochrany přírody a krajiny ( bod 4.4., odst a) Metodiky)

6) kofinancování projektů ze strany žadatele max. 30% ( sníženo ze 40%)

7) stanovení pořadí vyřizování smluv ( bod 6.1. Metodiky)

8) vypořádání se  s plátcovstvím DPH ( bod 6.5. Metodiky)

9) změna publicity ( bod 6.6. Metodiky)

10) změnu textu příloh – úplné znění dotačních programů a výzev, Závěrečná zpráva a veřejnoprávní smlouva

Úplné znění nové Metodiky je uveřejněno v příloze.

Soubory ke stažení