Městský úřad

Ocenění významných počinů a osobností v oblasti sportu a tělovýchovy

/ Lenka Klapačová

Město Nové Město na Moravě bude letos opět oceňovat významné počiny a osobnosti v oblasti sportu a tělovýchovy. Vyhlašovatelem ocenění je Komise pro mládež, sport …

Město Nové Město na Moravě bude letos opět oceňovat významné počiny a osobnosti v oblasti sportu a tělovýchovy. Vyhlašovatelem ocenění je Komise pro mládež, sport a volný čas.

Oceněni mohou být jednotlivci v kategoriích žák, junior a dospělý, kolektivy rozdělené opět do kategorií žáci, junioři a dospělí. Nominovat lze i za dlouholetou úspěšnou trenérskou činnost a významné osobnosti, které zasvětily svou práci podpoře, rozvoji a propagaci v oblasti sportu a tělovýchovy.

Návrhy může podávat fyzická i právnická osoba na předepsaném tiskopise, který najdete v příloze tohoto sdělení. Tiskopis lze odevzdat na podatelně MěÚ či ho zaslat elektronicky na adresu lenka.klapacova@meu.nmnm.cz. Návrhy přijímáme do konce dubna 2024.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE