Městský úřad

OZNÁMENÍ O UZAVÍRCE (silnice od křižovatky ul. Žďárska – Vlachovická u nemocnice po křižovatku silnice I/19)

/ Martin Grepl

OZNÁMENÍ O UZAVÍRCE Popis uzavírky: úplná uzavírka silnice III/01844 (úsek od I/19 po křižovatku Vlachovická – Žďárská) a částečná uzavírka silnic III/35314 a III/35315 Objízdná …

OZNÁMENÍ O UZAVÍRCE

Popis uzavírky: úplná uzavírka silnice III/01844 (úsek od I/19 po křižovatku Vlachovická – Žďárská) a částečná uzavírka silnic III/35314 a III/35315

Objízdná trasa: III/35314 – III/35315 – Jiříkovice – Radňovice – I/19 (obousměrně)

Délka navržené objížďky: 5km

Termín uzavírky: 25.9.2023 – 8.10.2023

Důvod uzavírky: rekonstrukce vozovky

Veřejná linková osobní doprava:

Zdar a.s. (linky 840102, 840108, 840120, 840130, 840207, 840315, 841120, 841207, 841315)

Zlatovánek spol. s r.o. (linky 840902, 840903)

– Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje linky 840108 ve směru z Nového Města na Moravě bude vedena ze silnice I/19 – okruž. kř. – III/35314 Nečasova – III/35314 Žďárská – obsloužit přemístěnou zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ – III/35314 Vlachovická – a dále v původní trase (-1,2 km).

– Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje linky 840108 ve směru do Nového Města na Moravě bude vedena za silnice III/35314 Vlachovická – III/35314 Žďárská – obsloužit přemístěnou zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ – MK Tyršova – MK Školní – Komenského nám. – II/354 Brněnská – obsloužit zastávku „Nové Město na Mor.,,centrum“, kde budou spoje ukončeny (kromě spojů 840108/4, 22, 24, které budou pokračovat dále v původní trase). (- 1,5 km).

– Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje linek 840120, 840130, 840315, 841315 a spojů 840108/4, 12, 25, 26, 28, 31; 841120/5 bude vedena po silnici I/19 a dále po I/19 v původní trase (bez obsluhy zastávky „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ a zastávky „Nové Město na Mor.,,MEDIN“ spojem 840108/26) (-1,4 km; -2,4 km pro spoj 840108/26).

– Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 840130/111, 840207/3 bude vedena ze silnice II/354 Petrovická – okruž. kř. – I/19 Brněnská směr do Nového Města na Moravě (bez obsluhy zastávky „Nové Město na Mor.,,nemocnice“) – a dále v původní trase (-4,8 km pro 840130/111 a -3,1 km pro 840207/3).

– Spoje 840102/114, 120; 840207/12; 840902/5; 840903/17, 25, 29; 841315/20 budou po dobu uzavírky vedeny ze zastávky „Nové Město na Mor.,,centrum“.

– Spoje 840102/7, 117, 121; 840207/3; 840902/4; 840903/14, 22, 26; 841207/111; 841315/23 budou po dobu uzavírky ukončeny v zastávce „Nové Město na Mor.,,centrum“.

Dotčené zastávky:

– Zastávka „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ bude po dobu trvání uzavírky pro směr do centra přemístěna do vhodného a bezpečného místa poblíž hlavního vstupu do areálu nemocnice pro pěší („Žďárská č.p. 616“).

– Pro směr z centra bude přemístěna na zastávku „Nové Město na Mor.,,pod nemocnicí“.

– Zastávky „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ a „Nové Město na Mor.,,MEDIN“ budou obslouženy vybranými spoji dle frekvence cestujících a oběhových možností dopravce.

Na dobu trvání uzavírky bude schválen výlukový jízdní řád linek 840102, 840108, 840120, 840130, 840207, 840315, 840902, 840903, 841120, 841207, 841315).

MHD:

  • zastávka „Nové Město na Mor.,pod nemocnicí“ bude dočasně přemístěna na zastávku „Nové Město na Mor.,v nemocnici„,

  • zastávka „Nové Město na Mor.,nemocnice“ bude dočasně přemístěna na zastávku „Nové Město na Mor.,v nemocnici„,

  • zastávka „Nové Město na Mor.,MEDIN“ bude dočasně přemístěna na zastávku „Nové Město na Mor.,v nemocnici„,

  • zastávka „Nové Město na Mor.,SKI“ bude dočasně přemístěna na zastávku „Nové Město na Mor.,v nemocnici„,

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE