Městský úřad

Omezení dopravy od 2.3. – 5.3.2023 – SP Biatlon 2023

/ Martin Grepl

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství  p o v o l u j e právnické osobě: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ …

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

p o v o l u j e

právnické osobě: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO: 433 78 480 sídlo: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě
úplnou uzavírku silnice první třídy I/19 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích za těchto podmínek:

silnice I/19 v km: 176,700 – 178,600  délka uzavírky: cca 1 900 m    termín uzavírky: od 2. 3. 2023 do 5. 3. 2023
rozsah uzavírky: od křižovatky se silnicí III/35418 (směr Slavkovice) po okružní křižovatku v Novém Městě na Moravě
důvod uzavírky: konání světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě

a    n a ř i z u j e    o b j í ž ď k u

pro vozidla do 3,5 t (obousměrně)
z Nového Města na Moravě po silnicích II/354 a III/35419 přes Petrovice do obce Řečice, dále po silnicích III/35420 a II/354 do Hlinného,                                                  po silnici III/35421 přes Jámy na silnici I/19 u Žďáru nad Sázavou a příp. přes Radňovice po silnici I/19 zpět

pro vozidla nad 3,5 t (obousměrně)
z Nového Města na Moravě po silnici II/360 přes Radešínskou Svratku do Bobrové, dále po silnici II/388 a II/354 přes Radešín a Bohdalec do Ostrova nad Oslavou,     poté po I/37 přes Sazomín a Vatín ke Žďáru nad Sázavou a příp. přes Radňovice po I/19 zpět.
Vedení objízdných tras je patrné z přiloženého výkresu.

Veřejná linková autobusová doprava:
 Spoje linek 840102, 840207, 840902, 840903 a 841207 obsluhující zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ v pracovní dny od 12:00 do 20:00 a o víkendu budou ukončeny/zahájeny na zastávce „Nové Město na Mor.,,centrum“ a nebudou obsluhovat zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ (-2 km)
                                                                                                                                                                                                                                                                       Spoje linek 840120, 840315, 841120 a 8413015 jedoucí ve směru Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou pojedou v původní trase. V závislosti na aktuální dopravní situaci může být, pro zajištění obsluhy zastávky „Nové Město na Mor.,,nemocnice“, využita následující trasa: I/19 – dále III/35314 Nečasova – III/35314 Žďárská – obsloužit zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ – dále v původní trase.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Spoje linek 840120, 840315, 841120 a 841315 jedoucí v pracovní dny ve směru Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě do 13:00 (po spoj 840120/21 včetně) a od 20:00 (od spoje 840120/33 včetně) budou vedeny v původní trase. Spoje linek 840120, 840315, 841120 a 841315 jedoucí v této trase od 13:01 do 20:00 nebudou obsluhovat zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ a v závislosti na dopravní situaci mohou být vedeny po následující trase: I/19 –dále III/35418 – III/35417 – Petrovice – II/354 – Nové Město na Moravě – dále v původní trase. (+3,2 km)
                                                                                                                                                                                                                                                                        Spoje linky 840120 jedoucí v sobotu a v neděli ve směru Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě do 10:30 budou vedeny v původní trase. Spoje linky 840120 jedoucí v této trase od 10:30 nebudou obsluhovat zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ a v závislosti na dopravní situaci mohou být vedeny po následující trase: I/19 – dále III/35418 – III/35417 – Petrovice – II/354 – Nové
Město na Moravě – dále v původní trase. (+3,2 km)

 

 

Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor dopravy a vnitřních věcí,  

p o v o l u j e

právnické osobě: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO: 433 78 480 sídlo: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě , po projednání s vlastníky komunikací, které májí být uzavřeny, a s vlastníky pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka a s obcemi, na jejíchž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka – podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

uzavírky silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v ORP Nové Město na Moravě a nařizuje objížďky.

Popis uzavírky : úplná uzavírka silnice III/35314 v úseku 1,162 – 5,290 km dle provozního staničení silničního pasportu , od křižovatky se silnicí III/01844 (nad nemocnicí) po obec Vlachovice

Objízdná trasa pro veškerý provoz – úplné uzavírky sil. III/35314

popis: Nové Město na Moravě – I/19 – II/354 – Maršovice – Rokytno – Sněžné – II/353 – Krátká – Kadov – Fryšava pod Žákovou Horou – Tři Studně – III/35314 – Vlachovice.

Termín uzavírky: 2.března – 5.března 2023

Popis uzavírky : částečná jednosměrná uzavírka silnice III/35315 (ve směru staničení) v úseku 0,390 – 1,250 km a 2,010 – 3,700 km uzavřeno z Nového Města na Moravě do obce Jiříkovice a z obce Jiříkovice do obce Radňovice. Silnice bude průjezdná ve směru Radňovice – Jiřikovice – Nové Město na Moravě.

Objízdná trasa:

pro vozidla do 3,5 tuny: Nové Město na Moravě – II/354 – Petrovice – Hlinné – III/35421 – Jámy – III/35421 – I/19 – Radňovice

pro vozidla nad 3,5 tuny: Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě – Radešínská Svratka – Bobrová po silnici II/360 – Radešín Bohdalec Ostrov nad Oslavou po silnici II/388 – Sazomín – Vatín – Žďár nad Sázavou po silnici I/37 – Radňovice – I/19

Termín uzavírky: 2.března – 5.března 2023

Popis uzavírky : částečná jednosměrná uzavírka silnice III/35415 – ul. Nezvalova v celém úseku ve směru od silnice II/354 Maršovská k silnici II/360 ul. Soškova v Novém Městě na Moravě.

Objízdná trasa: ul. Nezvalova v Novém Městě na Moravě, uzavřeno ve směru od ul. Soškova po ul. Maršovská , opačně tj. ve směru od ul. Maršovská po ul. Soškova bude průjezdná.

Termín uzavírky: 2.března – 5.března 2023

Popis uzavírky : částečná jednosměrná uzavírka sil. III/35418 (ve směru staničení) v úseku 0,000 – 1,495 km dle provoz. staničení silničního pasportu ve směru od silnice I/19 do Slavkovic bude průjezdná, ve směru od Slavkovic k silnici I/19 bude neprůjezdná.

Objízdná trasa:

pro vozidla do 3,5 tuny: Nové Město na Moravě – II/354 – Petrovice – Hlinné – III/35421 – Jámy – III/35421 – I/19 – Radňovice

pro vozidla nad 3,5 tuny: Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě – Radešínská Svratka – Bobrová po silnici II/360 – Radešín Bohdalec Ostrov nad Oslavou po silnici II/388 – Sazomín – Vatín – Žďár nad Sázavou po silnici I/37 – Radňovice I/19

Termín uzavírky: 2.března – 5.března 2023

Popis uzavírky : částečná jednosměrná uzavírka sil. III/35417 (ve směru staničení)v úseku 0,250 – 1,910 km dle provoz. staničení silničního pasportu ve směru od Petrovic do Slavkovic –neprůjezdná. Ze Slavkovic do Petrovic bude silnice průjezdná.

Objízdná trasa:

pro vozidla do 3,5 tuny: Nové Město na Moravě – II/354 – Petrovice – Hlinné – III/35421 – Jámy – III/35421 – I/19 – Radňovice

pro vozidla nad 3,5 tuny: Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě – Radešínská Svratka – Bobrová po silnici II/360 – Radešín Bohdalec Ostrov nad Oslavou po silnici II/388 – Sazomín – Vatín – Žďár nad Sázavou po silnici I/37 – Radňovice I/19

Termín uzavírky : 2.března – 5.března 2023

Místní komunikace:

Popis : vyhrazení parkovacích míst před budovou kulturního domu na místní komunikaci ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a místní komunikace ul. Sportovní ( parkoviště mezi kulturním domem a atletickým stadionem) pro potřeby akreditačního střediska.

Objízdná trasa: se nestanovuje

Termín uzavírky: 27.února – 5.března 2023 (akreditace)

Účelová komunikace:

Popis uzavírky : částečná jednosměrná uzavírka účelové komunikace uzavřena ve směru Radňovice – Slavkovice na parc. č. 524/6, 524/5, 524/4, 524/1, 524/3, 524/2 v k.ú. Slavkovice; 340/4, 340/2, 340/1, 340/3, 355/2, 355/1 v k.ú. Radňovice

Objízdná trasa: Z Radňovic po silnici I/19 a III/35418 k účelové komunikaci

Termín uzavírky: 2.března – 5.března 2023

Veřejná linková osobní doprava:

Silnice – I/19

Spoje linek 840102, 840207, 840902, 840903 a 841207 obsluhující zastávku „Nové Město na Mor.,nemocnice“ v pracovní dny od 12:00 do 20:00 a o víkendu budou ukončeny/zahájeny na zastávce „Nové Město na Mor.,,centrum“ a nebudou obsluhovat zastávku „Nové Město na Mor.,nemocnice“ (-2 km)

Spoje linek 840120, 840315, 841120 a 8413015 jedoucí ve směru Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou pojedou v původní trase. V závislosti na aktuální dopravní situaci může být, pro zajištění obsluhy zastávky „Nové Město na Mor.,,nemocnice“, využita následující trasa: I/19 – dále III/35314 Nečasova – III/35314 Žďárská – obsloužit zastávku „Nové Město na Mor.,nemocnice“ – dále v původní trase.

Spoje linek 840120, 840315, 841120 a 841315 jedoucí v pracovní dny ve směru Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě do 13:00 (po spoj 840120/21 včetně) a od 20:00 (od spoje 840120/33 včetně) budou vedeny v původní trase. Spoje linek 840120, 840315, 841120 a 841315 jedoucí v této trase od 13:01 do 20:00 nebudou obsluhovat zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ a v závislosti na dopravní situaci mohou být vedeny po následující trase: I/19 – dále III/35418 – III/35417 – Petrovice – II/354 – Nové Město na Moravě – dále v původní trase. (+3,2 km)

Spoje linky 840120 jedoucí v sobotu a v neděli ve směru Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě do 10:30 budou vedeny v původní trase. Spoje linky 840120 jedoucí v této trase od 10:30 nebudou obsluhovat zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ a v závislosti na dopravní situaci mohou být vedeny po následující trase: I/19 – dále III/35418 – III/35417 – Petrovice – II/354 – Nové Město na Moravě – dále v původní trase. (+3,2 km)

Silnice – III/35314

Vozidlům VLOD bude umožněn průjezd uzavírkou. Pouze nebude obsluhována zastávka „Nové Město na Mor.,,hotel SKI“.

Silnice – III/35315

Spoje linky 840108, které jsou vedeny z Nového Města na Moravě do Jiříkovic mohou, pro zajištění obsluhy zastávky „Nové Město na Mor.,,nemocnice“, jet po následující trase: I/19 – dále III/35314 Nečasova – III/35314 Žďárská – obsloužit zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ – dále v původní trase.

Spoje linky 840108, které jsou vedeny z Jiříkovic do Nového Města na Moravě budou vedeny ze zastávky „Nové Město na Mor.,Jiříkovice“ – dále III/35314 – (obsloužit zastávku Nové Město na Mor.,,MEDIN“) – obsloužit zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ – dále buď v původní trase po I/19 nebo v případě, že to aktuální situace nebude umožňovat dále po III/35418 – III/35417 – Petrovice – II/354 – Nové Město na Moravě – dále v původní trase (-0,5/+3,6 km).

Výjimka pro spoje 840108/1 (ČT,PÁ v 4:59), 12 (ČT,PÁ v 7:05) a 314 (NE v 8:40), které pojedou po silnici III/35315 ve směru dle řádného jízdního řádu (tedy v protisměru).

Silnice – III/35417

Vozidlům VLOD bude umožněn průjezd v obou směrech. V závislosti na aktuální dopravní situace může být spoje 840130/108 veden ze zastávky „Nové Město na Mor.,Petrovice“ – dále III/35417 – ÚK kolem ZD – II/354 – Nové Město na Moravě – I/19 – III/35418 – Slavkovice – dále v původní trase. (+3,7 km)

Spoj 840130/111 neobslouží zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“

Silnice – III/35418

Spoje linky 840130 jedoucí po silnici III/35418 ve směru Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou pojedou v původní trase. V závislosti na aktuální dopravní situaci může být, pro zajištění obsluhy zastávky „Nové Město na Mor.,,nemocnice“, využita následující trasa: I/19 – dále III/35314 Nečasova – III/35314 Žďárská – obsloužit zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“ – dále v původní trase.

Spoje linky 840130 jedoucí po silnici III/35418 ve směru Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě budou vedeny v původní trase. V závislosti na aktuální dopravní situaci mohou být vedeny po následující trase: III/35417 – Petrovice – II/354 – Nové Město na Moravě – I/19 – dále v původní trase. V pracovní dny od 12:00 a o víkendu nebude tato linka v tomto směru obsluhovat zastávku „Nové Město na Mor.,,nemocnice“.

Městská hromadná doprava:

u linky MHD 845102 přesunutí zastávky „Nové Město na Mor.,SKI“ na zastávku „Nové Město na Mor.,MEDIN“.

Trasa linky: Dopravní terminál, dále po schválené trase k fy MEDIN a zpět po schválené trase na Dopravní terminál.

Žadatel ve spolupráci s MP zajistí v termínu od 27. 02. 2023 do 03. 03. 2023 volný prostor zastávek „Nové Město na Mor.,KD“, a „Nové Město na Mor.,Tyršova ulice“, aby nebyl narušen provoz MHD.

Za provedení a označení  zodpovídá: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO 43378480, Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, kontaktní osoba: Jan Skřička, tel.: 734 795 582.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE