Městský úřad

Omezení dopravy ul. Vlachovická a Purkyňova

/ Martin Grepl

Oznámení omezení provozu Uzavírky: – částečná uzavírka silnice III/35314 parcelní č. 3911/2 ul. Vlachovická v km staničení 1,162 – 1,390 km od křižovatky se silnici …

Oznámení omezení provozu

Uzavírky:částečná uzavírka silnice III/35314 parcelní č. 3911/2 ul. Vlachovická v km staničení 1,162 – 1,390 km od křižovatky se silnici III/01844 po křižovatku s místní komunikací ul. Purkyňova

                 – úplná krátkodobá uzavírka místní komunikace ul. Purkyňova parc.č. 3005, od silnice III/35314 Vlachovická po železniční přejezd „NMnM Zastávka“.

Objízdná trasa: silnice III/35314 není stanovena – bude umožněn průjezd všech vozidel

                           místní komunikace Purkyňova – po silnici III/35314 Vlachovická po křižovatku s místní komunikací ul. Pavlovova a dále na u. Purkyňova ve směru k železničnímu přejezdu

Termín: od 17.04.2023 do 30.06.2023

Důvod: výkopové práce a uložení materiálu v rámci pracovního posuvného místa – výstavba nového vodovodu

Veřejná linková osobní doprava. Není omezena

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE