Městský úřad

Omezení dopravy úplná uzavírka silnice III/35315

/ Martin Grepl

Úplná uzavírka silnice III/35315 od křižovatky se silnicí III/35314 do obce Jiříkovice v km (staničení) 1,900 – 3,800 Termín: 14.09.2023 – 15.09.2023 Důvod: rekonstrukce povrchu …

Úplná uzavírka

silnice III/35315 od křižovatky se silnicí III/35314 do obce Jiříkovice v km (staničení) 1,900 – 3,800

Termín: 14.09.2023 – 15.09.2023

Důvod: rekonstrukce povrchu komunikace III/35315

Dále zdejší úřad nařizuje objížďku:

Objízdná trasa: pro veškerou dopravu bude vedena ze silnice III/35314 – III/01844 – I/19 – Radňovice – III/35315 – Jiříkovice.

Vedení autobusové linkové dopravy: Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 840108/1 bude vedena ze silnice III/35314 – III/01844 – I/19 – Radňovice – III/35315 – Jiříkovice – v zastávce „Nové Město na Mor., Jiříkovice“ ukončit spoj. (+0,5 km)

Dotčené zastávky:

Zastávka „Nové Město na Mor.,,MEDIN“ bude obsloužena vybranými spoji dle frekvence cestujících a oběhových možností dopravce. Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek. Povinnost označit neobsloužené zastávky informací: „Zastávka je po dobu uzavírky bez obsluhy“.

Na dobu trvání uzavírky nebude schválen výlukový jízdní řád.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE