Městský úřad

Oznámení úředních hodin MěÚ – aktualizováno

Rubriky: Městský úřad
/ Petr Hanych

Informace k úředním hodinám na městském úřadu

Vážení klienti,

s účinností od 4.5. 2020 jsou úředních hodiny MěÚ NMNM:

pondělí 8:00 – 17:00

středa 8:00 – 17:00

čtvrtek 8:00 – 14:00

Mimo uvedené úřední hodiny je možné úřední úkony rovněž vyřídit, ale po předchozí zejm. telefonické dohodě. 

Žádáme klienty, aby

– vyřizovali osobně pouze záležitosti, které nelze vyřídit písemně, elektronicky či telefonicky (posta@nmnm.cz, DS: y67bvir)

– při finančních platbách využívali z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk            

– dodržovali základní hygienická a jiná ochranná pravidla – zejm. chránit obličej, vyloučit podávání rukou, dbát doporučeného odstupu od ostatních osob (min. 2m), nevytvářet větší skupinky osob a za tímto účelem dbali pokynů úředních osob

Všechny žádosti rádi vyřídíme, cílem výše uvedených opatření je ochrana zdraví jak klientů tak i obsluhujících úředních osob.

Tímto oznámením pozbývají platnosti předchozí omezení úředních hodin i informace o vyřizování pouze neodkladných úkonů.

Děkujeme za pochopení.                                                                                                                        

Mgr. Petr Hanych v. r.

tajemník

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE