Městský úřad

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

/ Petr Pazour

Tímto formulářem neprodleně žádá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla o vydání nové tabulky s registrační značkou silničního vozidla za její ztrátu, zničení, či odcizení. S sebou …

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Tímto formulářem neprodleně žádá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla o vydání nové tabulky s registrační značkou silničního vozidla za její ztrátu, zničení, či odcizení.

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Zastoupení vlastníka anebo provozovatele silničního vozidla při podání žádosti se prokazuje písemnou plnou mocí zmocnitele.

K žádosti o vydání nové tabulky s registrační značkou silničního vozidla se přikládá:

(§ 7e, odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.)

  1. originál platného technického průkazu silničního vozidla;
  2. originál platného osvědčení o registraci silničního vozidla;
  3. tabulky s registrační značkou silničního vozidla (které nebyly ztraceny nebo odcizeny);
  4. protokol policie prokazující přijetí hlášení o odcizené registrační značce.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE