Městský úřad

Žádost o vydání paměťové karty dílny

/ Petr Dufek

Tímto formulářem oprávněný pracovník servisní dílny, autorizované Českým metrologickým institutem pro práci se zařízeními digitálního tachografu, žádá o vydání paměťové karty dílny. S sebou je zapotřebí …

Tímto formulářem oprávněný pracovník servisní dílny, autorizované Českým metrologickým institutem pro práci se zařízeními digitálního tachografu, žádá o vydání paměťové karty dílny.

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

K žádosti o vydání paměťové karty dílny žadatel přiloží:

  1. plnou moc (v případě, že se fyzická osoba nechá zastupovat);
  2. úředně ověřenou plnou moc servisu (servisní dílny) pro žadatele k úkonu podání žádosti o vystavení paměťové karty dílny („zplnomocnění servisní dílny pro držitele karty“);
  3. živnostenské oprávnění, příp. koncesní listinu, či jiný platný dokument, kterým je prokázána oprávněnost k podnikání (dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie);
  4. kopii platného „Osvědčení“ či „Certifikátu“ vydávané Českým metrologickým institutem;
  5. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 700,- Kč.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE