Městský úřad

Žádost o zápis do evidence – právnická osoba

/ Bronislava Doležalová

Podnikání v zemědělství: Zemědělským podnikatelem je podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou …

Podnikání v zemědělství:

Zemědělským podnikatelem je podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Osoba jednající jménem právnické osoby k zápisu do Evidence zemědělského podnikatele předloží průkaz totožnosti a doklad o existenci právnické osoby (doklad o tom, že byla zřízena nebo doklad o tom, že je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku).

Správní poplatek za zápis do evidence zemědělského podnikatele je 1 000,- Kč (lze uhradit na pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou).

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE