Městský úřad

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

/ Petr Pazour

Tento formulář slouží k podání žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů, není-li  vlastníkem nebo …

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Tento formulář slouží k podání žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů, není-li  vlastníkem nebo provozovatelem silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu.

(§ 5, odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb.)

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Je-li podávána žádost způsobem umožňující dálkový přístup, musí být tato žádost podepsána úředně ověřeným podpisem žadatele nebo žadatelem podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE