Městský úřad

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného/přestavěného vozidla

/ Petr Pazour

Tímto formulářem žadatel žádá o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal povolení k jeho výrobě, nebo …

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného/přestavěného vozidla

Tímto formulářem žadatel žádá o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal povolení k jeho výrobě, nebo jednotlivě přestavěného silničního vozidla.

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).

K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla žadatel přikládá:

(§ 31, odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.)

 1. ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopii živnostenského oprávnění;
 2. technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu (technickém osvědčení) vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech;
 3. nákres sestavy vozidla s uvedením rozměrů a hmotností;
 4. návod k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce;
 5. osvědčení o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří vozidlo, nebo technický protokol;
 6. technický protokol vydaný zkušební stanicí a protokol o technické prohlídce silničního vozidla (podléhá-li vozidlo režimu pravidelných technických prohlídek) anebo protokol vydaný technickou zkušebnou.(§ 74, odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.)
 7. K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného silničního vozidla žadatel přikládá:
 1. podrobný popis přestavby vozidla;
 2. návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu (technickém osvědčení) vozidla;
 3. technický popis a výkresová dokumentace systémů vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválená jejich technická způsobilost typu;
 4. technický protokol vydaný zkušební stanicí.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE