Městský úřad

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

/ Petr Pazour

Tento formulář slouží k podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) držiteli řidičského oprávnění v rozsahu jeho řidičského oprávnění nebo při výměně MŘP při poškození, odcizení, …

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Tento formulář slouží k podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) držiteli řidičského oprávnění v rozsahu jeho řidičského oprávnění nebo při výměně MŘP při poškození, odcizení, ztrátě či zničení MŘP.

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu žadatel přiloží:

(§ 111, odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.)

  1. platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem;
  2. poškozený mezinárodní řidičský průkaz (v případě výměny poškozeného MPŘ);
  3. 1 ks fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE