Městský úřad

Žádost o vydání řidičského průkazu

/ Petr Pazour

O vydání řidičského průkazu (ŘP) lze žádat po úspěšném absolvování zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo při výměně ŘP vydaného cizím státem nebo z důvodu …

Žádost o vydání řidičského průkazu

O vydání řidičského průkazu (ŘP) lze žádat po úspěšném absolvování zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo při výměně ŘP vydaného cizím státem nebo z důvodu uplynutí platnosti průkazu nebo změny údajů zapisovaných do ŘP nebo při zápisu profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu nebo při poškození, odcizení či ztrátě ŘP.

Jednotlivé formuláře žádostí jsou číslovány a tisknou se výpočetní technikou pracovníky přepážky při zadávání žádostí žadatelů do systému registru řidičů.

S sebou je zapotřebí mít:

 1. v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas);
 2. plnou moc (v případě, že se fyzická osoba nechá zastupovat v případě převzetí nového ŘP);
 3. doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele (žadatel, který nemá na území ČR trvalý pobyt).(§ 109, odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.)
 4. K žádosti o vydání řidičského průkazu žadatel přiloží:
 1. při vydání nového ŘP nebo při rozšíření řidičského oprávnění:
  1. řidičský průkaz (v případě rozšíření řidičského oprávnění);
  2. platný doklad o zdravotní způsobilosti;
  3. doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který není starší 6 měsíců;
  4. čestné prohlášení žadatele (viz Příloha k žádosti o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění [ŘO]);
  5. rozhodnutí o udělení výjimky držiteli licence motoristického sportovce.
 2. při výměně ŘP z důvodu uplynutí platnosti průkazu nebo změny údajů zapisovaných do ŘP nebo při zápisu profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu nebo při poškození, odcizení či ztrátě ŘP nebo při výměně ŘP vydaného cizím státem:
  1. řidičský průkaz (nepředkládá se při odcizení nebo při ztrátě ŘP);
  2. čestné prohlášení žadatele (v případě výměny řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo vydání náhradou za jejich ztrátu, odcizení, zničení či poškození – viz Příloha k žádosti o vydání řidičského průkazu [ŘP]);
  3. protokol o zkoušce a potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky profesní způsobilosti řidiče (v případě nově zapisované profesní způsobilosti na základě zkoušky);
  4. potvrzení o absolvování pravidelného školení profesní způsobilosti řidiče v celkové délce 35 hodin (v případě prodloužení platnosti průkazu profesní způsobilosti řidiče či nového zápisu profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu u držitelů řidičského oprávnění získaného pro skupiny C1, C1+E, C a C+E před 10.09.2009 nebo D1, D1+E, D a D+E před 10.09.2008);
  5. průkaz profesní způsobilosti řidiče (v případě jeho výměny).

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE