Městský úřad

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

/ Petr Pazour

Tímto formulářem žádá vlastník silničního vozidla o přidělení tabulky s registrační značkou silničního vozidla s omezenou platností pro vývoz do jiného státu. S sebou je zapotřebí …

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Tímto formulářem žádá vlastník silničního vozidla o přidělení tabulky s registrační značkou silničního vozidla s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Zastoupení vlastníka silničního vozidla při se prokazuje písemnou plnou mocí zmocnitele.

K žádosti o vydání nové tabulky s registrační značkou silničního vozidla s omezenou platností pro vývoz do jiného státu se přikládá:

 1. u vozidel zapsaných v registru silničních vozidel:

(§ 14, odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.)

 1. originál platného technického průkazu silničního vozidla;
 2. originál platného osvědčení o registraci silničního vozidla;
 3. všechny dosud přidělené tabulky s registrační značkou silničního vozidla;
 4. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.     (§ 38d, odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.)
 5. b. u vozidel nezapsaných v registru silničních vozidel:
 1. originál platného technického průkazu silničního vozidla;
 2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní (nejedná-li se o nové vozidlo);
 3. zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 4. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE