Městský úřad

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

/ Petr Pazour

Tímto formulářem žádá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka o vydání nové tabulky s registrační značkou elektrického silničního vozidla, nebo která již byla …

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Tímto formulářem žádá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka o vydání nové tabulky s registrační značkou elektrického silničního vozidla, nebo která již byla tomuto vozidlu přidělena, k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu nebo za poškozenou.

Za elektrické silniční vozidlo se považuje silniční vozidlo, které používá jako palivo elektrickou energii nebo vodík nebo v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Souhlas vlastníka silničního vozidla se prokazuje jeho písemnou plnou mocí.

K žádosti o vydání nové tabulky s registrační značkou silničního vozidla se přikládá:

(§ 7d, odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.)

  1. technický průkaz silničního vozidla;

  2. osvědčení o registraci silničního vozidla;

  3. tabulka s registrační značkou silničního vozidla (v případě jejího poškození nebo výměny za registrační značku elektrického silničního vozidla).

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE