Městský úřad

Žádost o vykonání zkoušky z profesní způsobilosti řidiče

/ Petr Pazour

Tímto formulářem žádá žadatel o vykonání zkoušky pro vydání prvopisu průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo zápisu profesní způsobilosti do řidičského průkazu po úspěšném absolvování výuky …

Žádost o vykonání zkoušky z profesní způsobilosti řidiče

Tímto formulářem žádá žadatel o vykonání zkoušky pro vydání prvopisu průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo zápisu profesní způsobilosti do řidičského průkazu po úspěšném absolvování výuky a výcviku v rámci vstupního školení v plném rozsahu, popř. doplňující výuky ve školícím středisku.

Ke stanovení termínu vykonání zkoušky pro vydání prvopisu průkazu profesní způsobilosti řidiče předložíte:

  1. vyplněnou žádost o zkoušku z profesní způsobilosti řidiče;
  2. platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas);
  3. platný řidičský průkaz;
  4. potvrzení o absolvování výuky a výcviku v rámci vstupního školení v plném rozsahu.

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE