Městský úřad

Žádost o výpis údajů z registru řidičů

/ Petr Pazour

  Formuláře slouží pouze k podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče (EKŘ) nebo o výpis údajů z bodového hodnocení řidiče, pokud jde o údaje …

Žádost o výpis údajů z registru řidičů

 

Formuláře slouží pouze k podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče (EKŘ) nebo o výpis údajů z bodového hodnocení řidiče, pokud jde o údaje o něm vedené.

(§ 121, odst. 1, písm. f) a g) zákona č. 361/2000 Sb.)

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a úředně ověřenou plnou moc žadatele k úkonu podání žádosti o výdej údajů z registru řidičů (v případě zastoupení fyzické či právnické osoby).

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE