Poptávkové řízení na prodej dřevní hmoty z kalamitní těžby z městských lesů – duben 2018

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z kalamitní těžby z městských lesů v lokalitách Levé Michovy (U Václava) a les …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z kalamitní těžby z městských lesů v lokalitách Levé Michovy (U Václava) a les Ochoza, pod Rokytnem, Zubří u Nového Města na Moravě.

Bližší informace k jednotlivým sortimentům dřeva naleznete v přílohách této pozvánky (krycí list nabídky, odvozní lístek a fotografie jednotlivých hrání)
Nabídky na odkup sortimentu podávejte elektronicky na emailovou adresu
zdenek.krejci@ts.nmnm.cz a to v termínu do 27.04.2018 nejpozději do 12 hodin formou vyplněného a podepsaného krycího listu nabídky (viz. příloha č.1).

Veškerá dřevní hmota je prodávána jako celek, nelze odkoupit pouze část.

Odvoz dřeva následně v průběhu května 2018 (dohodou) a to po zaplacení faktury vystavené městem Nové Město na Moravě.

Další bližší informace Vám případně poskytne Ing. Zdeněk Krejčí – správce lesů, zástupce firmy TS služby s.r.o. v Novém Městě na Moravě, tel.: 724 950 465

Soubory ke stažení