Poptávkové řízení na prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby z městských lesů v lokalitách Petrovice a les Ochoza (U Huberta) – leden 2018

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitách Petrovice a les Ochoza u Huberta v Novém Městě na Moravě.

Poptávkové řízení na prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby z městských lesů v lokalitách Petrovice a les Ochoza (U Huberta) – leden 2018

Bližší informace k jednotlivým sortimentům dřeva naleznete v přílohách této pozvánky (krycí list nabídky a fotografie jednotlivých hrání)
Nabídky na odkup sortimentu podávejte elektronicky na emailovou adresu zdenek.krejci@ts.nmnm.cz a to v termínu do 05.02.20168 nejpozději do 12 hodin formou vyplněného a podepsaného krycího listu nabídky (viz. příloha č.1).

Veškerá dřevní hmota je prodávána jako celek, nelze odkoupit pouze část.

Odvoz dřeva následně v průběhu února 2018 (dohodou) a to po zaplacení faktury vystavené městem Nové Město na Moravě.

Další bližší informace Vám případně poskytne Ing. Zdeněk Krejčí – správce lesů, zástupce firmy TS služby s.r.o. v Novém Městě na Moravě, tel.: 724 950 465.

Soubory ke stažení