Poptávkové řízení na prodej dřevní hmoty z výchovné těžby a nahodilé těžby z městských lesů v lokalitě Michovy „u Václava“ Nového Města na Moravě – říjen 2017

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitě Michovy „u Václava“ u Nového Města na Moravě. …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitě Michovy „u Václava“ u Nového Města na Moravě.
Bližší informace k jednotlivým sortimentům dřeva naleznete v přílohách této pozvánky (krycí list nabídky, odvozní lístek a fotografie jednotlivých hrání)
Nabídky na odkup sortimentu podávejte elektronicky na emailovou adresu zdenek.krejci@ts.nmnm.cz a to v termínu do 18.10.2017 nejpozději do 14 hodin formou vyplněného a podepsaného krycího listu nabídky (viz. příloha).
Veškerá dřevní hmota je prodávána jako celek, nelze odkoupit pouze část.
Odvoz dřeva následně v průběhu listopadu 2017 (dohodou) a to po zaplacení faktury vystavené městem Nové Město na Moravě.
Další bližší informace Vám případně poskytne Ing. Zdeněk Krejčí – správce lesů, zástupce firmy TS služby s.r.o. v Novém Městě na Moravě, tel.: 724 950 465

Soubory ke stažení