Právní stav Územního plánu Věcov – po vydání změny č. I

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Právní stav Územního plánu Věcov – po vydání změny č. I Právní stav Územního plánu Věcov – po vydání změny č. I je platný ode …

Právní stav Územního plánu Věcov – po vydání změny č. I

Právní stav Územního plánu Věcov – po vydání změny č. I je platný ode dne účinnosti Změny č. I ÚP Věcov dne 24.09.2015.

Do Právního stavu Územního plánu Věcov – po vydání změny č. I v tištěné verzi (textová a grafická část) může každý nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a na Obecním úřadu Věcov, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Věcov (http://www.vecov.cz/ v rubrice „ÚZEMNÍ PLÁN“.

Zadavatel změny č. I:
Obec Věcov
Věcov 61

Pořizovatel změny č. I:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel změny č. I:
Ing. arch. Jan Psota, Pavel Ondráček,
Nádražní 52
591 01 Žďár nad Sázavou

Soubory ke stažení