Přehled předpokládaných výzev grantových programů Fondu Vysočina a jejich harmonogram v roce 2017

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Kraj Vysočina zveřejnil seznam a harmonogram předpokládaných výzev grantových programů Fondu Vysočiny pro rok 2017.  Příjemci podpory se v rámci jednotlivých výzev liší dle záměru …

Kraj Vysočina zveřejnil seznam a harmonogram předpokládaných výzev grantových programů Fondu Vysočiny pro rok 2017.  Příjemci podpory se v rámci jednotlivých výzev liší dle záměru daného grantového programu.  Žadatelem může být např. nezisková organizace, obce, školy, svazky obcí, příspěvkové organizace kraje a obcí, vlastníky objektů v MPZ, právnické osoby podnikající, podnikatelské subjekty a poskytovatelé sociálních služeb. Pro jaký subjekt jsou jednotlivé programy blíže určeny, včetně dalších základních informací ,naleznete v příloze.

Aktuální informace k vyhlášeným výzvám Krajem Vysočina budou průběžně zveřejňovány na stránkách Kraje:

http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=aktivni

 

Kromě těchto výzev z Fondu Vysočiny jsou každoročně vyhlašování grantové programy prostřednictvím Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Okruh žadatelů je stejný jako v rámci Fondu Vysočiny. V rámci zásad jsou vyhlašovány i Kotlíkové dotace, které jsou určeny také fyzickým osobám.

Kompletní aktuální seznam vyhlášených dotací naleznete na následujícím odkaze:

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni

 

 

 

Soubory ke stažení