Příprava výběrového řízení Veřejné dopravy Vysočiny.

Petr Pazour  Sdílet článek na nebo

Kraj Vysočina připravuje výběrové řízení na výběr dopravců zajišťujících dopravní obslužnost Kraje Vysočina s názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV).  Spuštění VDV je předběžně plánováno na rok 2019. …

Kraj Vysočina připravuje výběrové řízení na výběr dopravců zajišťujících dopravní obslužnost Kraje Vysočina s názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV).  Spuštění VDV je předběžně plánováno na rok 2019. Nyní probíhá návrh  jízdních řádů, které se připomínkují a upravují.  V příloze zveřejňujeme prvotní pracovní návrhy, které jsme obdrželi.

Případné připomínky je možné zaslat emailem do 11. hodin dne 11.8.2017.  Kontaktní osobou je paní Fidlerová, email: martina.fidlerova@meu.nmnm.cz.

Po skončení lhůty pro připomínkování budou všechny návrhy zaslány na Kraj Vysočina, který jednotlivé  připomínky posoudí.

 

Soubory ke stažení