Prodej dřeva z městského lesa Ochoza u Zahradníkova koutu v Novém Městě na Moravě – březen 2017

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitě lesa Ochoza u  Zahradníkova koutu v Novém Městě na Moravě. …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitě lesa Ochoza u  Zahradníkova koutu v Novém Městě na Moravě.

Bližší informace k jednotlivým sortimentům dřeva naleznete v přílohách této pozvánky (krycí list nabídky a fotografie jednotlivých hrání)
Nabídky na odkup sortimentu podávejte elektronicky na emailovou adresu: zdenek.krejci@ts.nmnm.cz  a to v termínu do 29.03.2017 nejpozději do 14 hodin formou vyplněného a podepsaného krycího listu nabídky (viz. příloha č.1).

Veškerá dřevní hmota je prodávána jako celek, nelze odkoupit pouze část.

Odvoz dřeva je možný po zaplacení faktury vystavené městem Nové Město na Moravě.

Další bližší informace Vám případně poskytne Ing. Zdeněk Krejčí – správce lesů, zástupce firmy TS služby s.r.o. v Novém Městě na Moravě, tel.: 724 950 465

Soubory ke stažení