Prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby z městských lesů – 12/2017

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitách pod sjezdovkou, les Ochoza U Buku, U Huberta …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej dřeva z městských lesů v lokalitách pod sjezdovkou, les Ochoza U Buku, U Huberta a Slavkovice -Šafranice.
Bližší informace k jednotlivým sortimentům dřeva naleznete v přílohách této pozvánky (krycí list nabídky a fotografie jednotlivých hrání)
Nabídky na odkup sortimentu podávejte elektronicky na emailovou adresu zdenek.krejci@ts.nmnm.cz a to v termínu do 15.12.2017 nejpozději do 14 hodin formou vyplněného a podepsaného krycího listu nabídky (viz. příloha č.1).
Veškerá dřevní hmota je prodávána jako celek, nelze odkoupit pouze část.
Odvoz dřeva následně ihned po zaplacení faktury vystavené městem Nové Město na Moravě.
Další bližší informace Vám případně poskytne Ing. Zdeněk Krejčí – správce lesů, zástupce firmy TS služby s.r.o. v Novém Městě na Moravě, tel.: 724 950 465

Soubory ke stažení