Prodej kameniva SDK (d/D) 0/4 ze zásob v kamenolomu v Novém Městě na Moravě

Petr Ptáček  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej kameniva ze zásob kamenolomu v Novém Městě na Moravě. Bližší informace k prodeji: …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej kameniva ze zásob kamenolomu v Novém Městě na Moravě.

Bližší informace k prodeji:

Nabídky na odkup sortimentu podávejte elektronicky na e-mailovou adresu : petr.ptacek@meu.nmnm.cz a to v termínu do 30.09.2018, nejpozději do 13:00 hod. formou vyplněného a podepsaného krycího listu nabídky (viz příloha).

Kamenivo frakce 0/4 mm je prodáváno v min. množství 200 t, za minimální cenu 125 Kč/t bez DPH, menší množství odkoupit nelze.

Odvoz kameniva následně v průběhu října 2018 (dle dohody), a to po zaplacení faktury vystavené městem Nové Město na Moravě.

Další bližší informace poskytne Petr Ptáček – referent odboru správy majetku města Nové Město na Moravě tel.: 724 775 894.