Městský úřad

Prodej nevyužitého majetku města

/ Lenka Klapačová

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej nevyužitého majetku – obrazy, šperky, cibulový porcelán, televizor, rádio, šicí stroj – viz …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje výzvu k podání nabídek na prodej nevyužitého majetku – obrazy, šperky, cibulový porcelán, televizor, rádio, šicí stroj – viz příloha.

Bližší informace poskytne Mgr. Lenka Klapačová – vedoucí odboru ŠKSV, tel.: 775 117 643, e-mail: lenka.klapacova@meu.nmnm.cz.

Nabízené zboží je možné si osobně prohlédnout po předchozí dohodě s Mgr. Klapačovou.

Vaše nabídky na odkup nabízeného zboží je možné podat písemně na podatelnu MěÚ, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě v zalepené obálce označené textem: „Prodej majetku – odbor ŠKSV – neotvírat“ , datovou schránkou nebo elektronicky na e-mailovou adresu výše uvedené osoby a to v termínu do 16.11.2022.

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE