Městský úřad

RubrikaKomise rady města

Komise zřizuje Rada města jako své iniciativní a poradní orgány, kterým ukládá v rámci své působnosti úkoly podle svých potřeb, řídí, kontroluje a hodnotí jejich činnost a jmenuje jejich předsedy a členy.

Přidělovat úkoly komisi jsou oprávněni kromě rady i starosta a jeho zástupci v rozsahu svých kompetencí. Za svou činnost odpovídají radě. Kromě plnění úkolů, které komisi rada uložila, předkládá komise radě na úseku činnosti, pro který byla zřízena, stanoviska a náměty. Rada je oprávněna komise rušit, slučovat a rozdělovat.

21. únor 2024

Zápis z jednání komise ze dne 9.1.2024

Zápis z jednání komise, viz příloha.

Číst dále
21. únor 2024

Zápis z jednání 7. Bytové komise Rady města Nového Města na Moravě ze dne 22.01.2024

Číst dále
3. leden 2024

Zápis z jednání Komise pro mládež, sport a volný čas

Zápis z jednání Komise pro mládež, sport a volný čas ze dne...

Číst dále
14. prosinec 2023

Zápis z jednání 6. Bytové komise Rady města Nového Města na Moravě ze dne 01.11.2023

Číst dále
14. prosinec 2023

Zápis z jednání 5. Bytové komise Rady města Nového města na Moravě ze dne 19.7.2023

Číst dále
13. prosinec 2023

Zápis z komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci 06/2023.

Zápis z jednání Komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci 06/2023.

Číst dále
11. prosinec 2023

Zápis z komise pro dopravu a bezpečnost ze dne 15.11.2023

Číst dále
5. prosinec 2023

Zápis z jednání Komise pro majetek a rozvoj města ze dne 14.6.2023

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE