Městský úřad

Díky MAS Zubří země a podpoře z IROP mají v Centru Zdislava zrekonstruované šatny

/ Soňa Ošmerová

V rámci letních měsíců  byl realizován projekt Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy. Projektovou dokumentaci zpracovala firma ENVIGEST PRO, s.r.o., která zajistila i technický dozor stavebních prací. …

Díky MAS Zubří země a podpoře z IROP mají v Centru Zdislava zrekonstruované šatny

V rámci letních měsíců  byl realizován projekt Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy. Projektovou dokumentaci zpracovala firma ENVIGEST PRO, s.r.o., která zajistila i technický dozor stavebních prací. Zhotovitelem díla byla firma STINTER CZ s.r.o.

Projekt (registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012058) byl finančně podpořen v rámci 14. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.) částkou 515 390 Kč, celkové náklady na realizaci projektu byly 740.000 Kč, na jejichž dofinancování se podílelo město Nové Město na Moravě.

Centrum Zdislava funguje od r. 1992 a v současnosti jsou klienti ve věkové kategorii především 30 až 50 let. Jsou to dospělí lidé a v souvislosti s touto skutečností se změnily požadavky na potřebný prostor, oddělené šatny mužů a žen. Díky rekonstrukci mají tito klienti dostatečné zázemí pro převlékání, jak z hlediska hygieny, tak ochrany soukromí.

Všem, kteří se na úspěšné rekonstrukci podíleli, děkujeme.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE