Sportovní hala – projekční příprava

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě má k dispozici kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby Sportovní haly a je vydáno pravomocné stavební povolení. Navržená Sportovní hala …

Město Nové Město na Moravě má k dispozici kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby Sportovní haly a je vydáno pravomocné stavební povolení.

Navržená Sportovní hala je koncipována s oddělením čisté a špinavé zóny, které je doporučeno v rámci provozu respektovat. Čistá zóna zahrnuje šatny, pomocné prostory a sportovní plochu. Špinavou zónu tvoří tribuny pro diváky oddělené
provozně od čisté zóny a vstupní prostor pro sportovce s možností přezutí.

– hrací výška:
volná hrací výška je navržena 8,0m. Pro pořádání národních soutěží je dostatečná volná hrací výška 7,0m a nepředpokládá se využití pro mezinárodní soutěže

Z pohledu herních pravidel velikost hrací plochy 40x20m (se zámezím 44x24m) umožňuje provozovat volejbal, házenou, florbal, futsal a další sporty jako košíková, gymnastika apod. Hrací plochu bude možné rozdělit na 3 tréninkové plochy oddělené sítěmi s neprůhlednou plochou do v.2,0m.

Pro diváky je navržena zvýšená tribuna s přístupem odděleným od sportovců. Na základě dohody se
zadavatelem jsou navrženy 3 řady pro cca 130 diváků s dobrým výhledem ve svislém a vodorovném směru.

U severovýchodní stěny haly je navržena cvičná lezecká stěna šířky 20m s rohem 4,15m, výška stěny je
12,0m s přesahem 4,15m.

Základní výkresy Sportovní haly jsou uvedeny v přílohách.

Soubory ke stažení