Městský úřad

Sportovní hala – projekční příprava

/ Andrea Kramárová

Město Nové Město na Moravě má k dispozici kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby Sportovní haly a je vydáno pravomocné stavební povolení. Navržená Sportovní hala …

Město Nové Město na Moravě má k dispozici kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby Sportovní haly a je vydáno pravomocné stavební povolení.

Navržená Sportovní hala je koncipována s oddělením čisté a špinavé zóny, které je doporučeno v rámci provozu respektovat. Čistá zóna zahrnuje šatny, pomocné prostory a sportovní plochu. Špinavou zónu tvoří tribuny pro diváky oddělené
provozně od čisté zóny a vstupní prostor pro sportovce s možností přezutí.

– hrací výška:
volná hrací výška je navržena 8,0m. Pro pořádání národních soutěží je dostatečná volná hrací výška 7,0m a nepředpokládá se využití pro mezinárodní soutěže

Z pohledu herních pravidel velikost hrací plochy 40x20m (se zámezím 44x24m) umožňuje provozovat volejbal, házenou, florbal, futsal a další sporty jako košíková, gymnastika apod. Hrací plochu bude možné rozdělit na 3 tréninkové plochy oddělené sítěmi s neprůhlednou plochou do v.2,0m.

Pro diváky je navržena zvýšená tribuna s přístupem odděleným od sportovců. Na základě dohody se
zadavatelem jsou navrženy 3 řady pro cca 130 diváků s dobrým výhledem ve svislém a vodorovném směru.

U severovýchodní stěny haly je navržena cvičná lezecká stěna šířky 20m s rohem 4,15m, výška stěny je
12,0m s přesahem 4,15m.

Základní výkresy Sportovní haly jsou uvedeny v přílohách.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE