STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTU A ROZPOČTY NA ROK 2019 PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Tomáš Vlček  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě jako zřizovatel příspěvkových organizací: Mateřská škola ZŠ Vratislavovo nám. ZŠ Leandra Čecha Základní umělecká škola Novoměstská kultur. zařízení Dům …

Rada města Nové Město na Moravě jako zřizovatel příspěvkových organizací:
Mateřská škola
ZŠ Vratislavovo nám.
ZŠ Leandra Čecha
Základní umělecká škola
Novoměstská kultur. zařízení
Dům dětí a mládeže
Novoměstské sociální služby
Centrum Zdislava
na své 4. schůzi dne 28.1.2019 v souladu s ustanovením § 28, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválila návrhy rozpočtu a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu výše uvedených příspěvkových organizací. V návaznosti na ustanovení § 28a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou schválené rozpočty a výhledy zveřejněny na stránkách města v příloze tohoto článku a současně na adrese https://otevreno.nmnm.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/

Soubory ke stažení