Upozornění obecního živnostenského úřadu pro začínající podnikatele

Rubriky: Městský úřad
Bronislava Doležalová  Sdílet článek na nebo

Obecní živnostenský úřad upozorňuje nové (začínající) podnikatele, že po vyřízení živnostenského oprávnění mohou být osloveni určitou firmou s požadavkem na zaplacení složenky za zápis do …

Obecní živnostenský úřad upozorňuje nové (začínající) podnikatele, že po vyřízení živnostenského oprávnění mohou být osloveni určitou firmou s požadavkem na zaplacení složenky za zápis do „Rejstříku obchodu a živnosti“.

Dopisy, které jsou novým podnikatelům zasílány, mají v hlavičce velkými písmeny uvedeno „REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTI – INFORMATIK ČESKÁ REPUBLIKA SPOL. S.R.O.“ a údaje o nových podnikatelích tyto firmy získávají z veřejně dostupných rejstříků, např. živnostenský rejstřík (www.rzp.cz) nebo obchodní rejstřík (www.justice.cz). Tyto firmy zneužívají zaměnitelnosti živnostenského rejstříku s jejich rejstříky a oslovují především nové začínající podnikatele, kteří často složenku zaplatí, v domnění, že je to povinné.

Obecní živnostenský úřad Nové Město na Moravě proto podnikatele upozorňuje, že jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání (popř. přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání) je částka 1 000,- Kč, která je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Příloha – Sazebník – položka 24). Tento poplatek uhradí začínající podnikatel na pokladně úřadu, kde si vyřizuje své živnostenské oprávnění.

Na tuto skutečnost již upozorňovalo v tiskové zprávě Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz):

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Publikováno: 2.12.2014, (archivovaná zpráva)

Autor: 10510

Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda.

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!

Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.

V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.